De overordnede mål for uddannelsesstøtte er blandt andet, at:

  • man ikke skal fravælge at uddanne sig på grund af manglende økonomiske muligheder
  • det ikke er nødvendigt for de studerende at arbejde så meget ved siden af, at det går ud over studierne
  • studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Statens Uddannelsesstøtte administreres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om de enkelte støtteordninger:

SU (Statens Uddannelsesstøtte) på su.dk

SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) på svu.dk

Handicaptillæg på su.dk

Ungdomskort på ungdomskort.dk

Udlandsstipendium på su.dk

Sidst opdateret: 15. marts 2017