Listen over love nedenfor linker til Retsinformation.dk.

Mange af lovene er sammenskrevet i lovbekendtgørelser, der er en sammenskrivning af en lov og senere ændringer til loven, så den gældende lovtekst fremgår af et dokument. I en lovbekendtgørelse kan der være indarbejdet regler, der ikke er trådt i kraft – se derfor altid indledningen til lovbekendtgørelsen.

Du kan i Retsinformation altid se i højre side under "Senere ændringer til forskriften", om der er ændret i loven eller lovbekendtgørelsen. Find også bekendtgørelser m.v., der knytter sig til de enkelte love, under "Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lov/lovbekendtgørelse".

Grundskoleområdet m.v.

Uddannelse til unge

Voksenuddannelse

Love og regler på vej

Retsinformation indeholder udover de gældende love en oversigt over de lovforslag, som undervisningsministeren har fremsat for Folketinget i det igangværende folketingsår. På oversigten er der links til en side med oplysninger om de enkelte lovforslag og link til selve lovforslaget m.v. Se forslag i nuværende Folketingssamling (retsinformation.dk).

Lovforslag og bekendtgørelser på Undervisningsministeriets område, der er sendt i høring, kan findes på Høringsportalen (hoeringsportalen.dk).

Sidst opdateret: 22. juni 2018